داستان‌‌های نوجوانان ›
Skip to content

 .

.

.

.

«شیرین» می­‌خواهد رئیس جمهور ایران شود

 

 

(داستانی برای نوجوانان)

 

نویسنده: نوشین احمدی خراسانی

تصویرگر: باوند بهپور

 

تهران – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

www.women-stories.com

.

.

previous next